Cette partie du site de MKP BE est réservée aux Nouveaux Guerriers. Si tu ne disposes pas encore de compte, demande-en un par mail à l'adresse inscription@mkpbe.org.

Deze deel van de website is alleen maar toegangkelijk voor de Nieuwe Krijgers. Om een account op te richten, gelieve het per mail op te vragen aan inschrijving@mkpbe.org